Střední školy Euroinstitut

Pečovatelské služby

Učni oboru pečovatelské a zdravotně sociální služby Euroinstitutu si v praktické výuce pečovatelství prohlubují teoretické vědomosti a osvojují praktické dovednosti potřebné pro poskytování přímé obslužné péče klientům a pro jejich sociální aktivizaci.

Český jazyk a literatura
Hygiena prádla a oděvů, praní a žehlení
Matematika
Občanský základ
Sanitační, dezinfekční a úklidové práce
Tělesná výchova
Zdravá výživa a příprava pokrmů
Zdravověda