Střední školy Euroinstitut

Člověk a příroda

Obor: 78-62-C/02 praktická škola dvouletá (ŠVP praktická škola dvouletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Vzdělávací oblast Člověk a příroda rozvíjí u žáků pochopení přírodních zákonitostí, porozumění jim, získávání základních poznatků z fyzikální, chemické, přírodovědné a zeměpisné oblasti. Ve vzdělávací oblasti se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro pochopení vlivu člověka na životní prostředí a možnosti využití přírodovědných znalostí ve prospěch ochrany přírody.

1. ročník
2. ročník