Střední školy Euroinstitut

Pečovatelství

Výuková videa pro žáky a učně Euroinstitutu s individuálním vzdělávacím plánem. Předmět obslužná péče v oboru pečovatelské služby (75-41-E/01).

Kompenzační pomůcky
Obslužná péče – postel