Střední školy Euroinstitut

Tělesná výchova

Obor: 78-62-C/02 praktická škola dvouletá (ŠVP praktická škola dvouletá)
Forma vzdělávání: denní studium
Tělesná výchova vede žáky k pravidelnému provádění pohybových činností a ke kompenzování negativních vlivů způsobu současného života. Ve shodě s věkem, případným postižením a pohybovými možnostmi vede žáky od spontánního pohybu k řízené aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Tělesná výchova vede žáky k navazování sociálních kontaktů, odpovědného jednání podle zásad fair play.

Cvičební řada 1
Cvičební řada 2
Cvičení na míči