Střední školy Euroinstitut

Provozní služby

Provozní služby je dvouletý učební obor s výučním listem určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto rámcového vzdělávacího programu, rozpracovaného v naší škole do školního vzdělávacího programu Úklid a výpomoc, učíme mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů.

Občanský základ
Příprava pokrmů
Praní
Tělesná výchova
Úklidové práce – sanitace a čištění