Střední školy Euroinstitut

Odborný výcvik

Obor: 36-37-E/02 stavební práce (ŠVP stavební práce)
Forma vzdělávání: denní studium
V předmětu odborný výcvik získávají žáci základní odborné znalosti, dovednosti a návyky spojené s praktickým výkonem zednických prací. Navazuje na teoretické znalosti a dovednosti, které si žáci osvojili v předmětech materiály, technologie a stroje.

První pomoc
Ruční nářadí
Suché stavební konstrukce