Střední školy Euroinstitut

Zdravověda

PSYCHOHYGIENA


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat tématu psychohygiena. Řekneme si, jak bojovat proti stresu, jak si zajistit kvalitní spánek a relaxaci. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

MENTÁLNÍ ANOREXIE


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, tentokrát na téma mentální anorexie. V dnešním vysílání si budeme povíme o mentální anorexii, jejích rizicích, prevenci apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

PRVNÍ POMOC – BEZVĚDOMÍ, RESUSCITACE, FIXACE ZLOMENIN


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, vracíme se k tématu, o kterém jsme si povídali již minule, a to je první pomoc. V dnešním vysílání si povíme jak se zachovat při bezvědomí, resuscitaci, fixaci zlomenin, úrazu páteře, apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

PRVNÍ POMOC – POPÁLENINY, EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT, ALERGICKÉ REAKCE


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, vracíme se k tématu, o kterém jsme si povídali již minule a to je první pomoc. V dnešním vysílání si povíme, jak se zachovat při popáleninách, epileptickém záchvatu, alergické reakci atd. a na konci zaslechneme i nějaké ty mýty o poskytování první pomoci. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

PRVNÍ POMOC – HISTORIE, KOMUNIKACE S DISPEČERY


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl na téma první pomoc. V dnešním vysílání si budeme povídat o historii první pomoci, jak komunikovat s dispečery, jak se zachovat v krizových situacích a na konci zaslechneme i nějaké ty mýty o poskytování první pomoci. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl na téma zdravá životospráva. V dnešním vysílání si budeme povídat o zdravé životosprávě, která zahrnuje kvalitu spánku, správné stravování, pohyb a pod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

BIOLOGIE ČLOVĚKA


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl na téma biologie. V dnešním vysílání si budeme povídat o biologii člověka, denním režimu, o prevenci přecházení onemocnění apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

RACIONÁLNÍ VÝŽIVA


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl na téma racionální výživa. V dnešním vysílání si budeme povídat o racionální výživě, tedy jak o zdraví, tak i stylu. Racionální výživa přispívá k lepší fyzické a duševní pohodě, hubnutí atd. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat tématu vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním postižením. Řekneme si, jak vzdělávat lidi s mentálním postižením v sexuální výchově, něco o právech a také jestli je dobré či není bránit lidem s mentálním postižením v sexu. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat zdravému životnímu stylu. V dnešním vysílání si budeme povídat o zdravém životním stylu, řekneme si něco o zásadách zdravého životního stylu, o nešvarech a jejich rizicích atd. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

PREVENCE NEMOCÍ


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat prevenci nemocí. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

DENTÁLNÍ HYGIENA


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat dentální hygieně. Dnes si budeme povídat o dentální hygieně, o správně technice při čištění zubů, jak dlouho si je čistit a vyjmenujeme si pomůcky , které můžeme při čištění zubů využít. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ENVIRONMENTÁLNÍ ZDRAVÍ


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat enviromentálnímu zdraví. Dnes si budeme povídat o enviromentální zdraví, povíme si něco o faktorech ovlivňující naše zdraví, o negativních a pozitivních účincích slunečního záření apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

OPALOVÁNÍ V SOLÁRIÍCH A NAUKA O ENVIRONMENTÁLNÍM ZDRAVÍ


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat částečně opalování v soláriích a také budeme pokračovat v nauce o enviromentálním zdraví. Dnes si budeme povídat o opalování v soláriích a nauce o enviromentálním zdraví, povíme si něco o rizikách opalování v soláriích, o klimatu působící na naše zdraví, apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

VÝŽIVA A ZDRAVÍ


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat výživě a zdraví. Dnes si budeme povídat o výživě a zdraví, povíme si něco o tom, jak by se měla stravovat budoucí maminka, řekneme si také něco o stravování od dětství do dospělost, probereme stravovací zvyklosti apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

VÝŽIVA A ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY STRAVOVÁNÍ


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat výživě. Dnes si budeme povídat o výživě a alternativních způsobech stravování, probereme například vegetariánskou, veganskou, frutariánskou stravu a dozvíme se, jaké alternativní způsoby stravování klady a zápory . Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

BIOPOTRAVINY


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat biopotravinám. Dnes si budeme povídat o biopotravinách, co to vůbec biopotraviny jsou, řekneme si, jaké zásady dodržovat apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZDRAVÍ A OBEZITA


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl, v dnešním vysílání se budeme věnovat zdraví a obezita. Dnes si budeme povídat zdraví a obezitě, povíme si něco o Brocově indexu, body mass indexu (BMI), budeme také mluvit o složení lidského těla, o bílkovinách, cukrech, tucích apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se budeme věnovat zdravé životosprávě. Budeme si povídat o zdravé životosprávě, tedy o pohybových aktivitách, důležitosti spánku, duševní pohodě a probereme také obezitu, její vznik, rozdělení a stupně. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

RIZIKA OBEZITY


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na rizika obezity. Rizika obezity jsou velká, zejména jsou závažné přímé zdravotní komplikace, ke kterým patří například onemocnění srdečně cévního systému, onemocnění kloubů apod. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE OBEZITY


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na zdravotní komplikace obezity. Obezita je rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných nemocí. Probere si tedy nejčastější onemocnění s podílem obezity. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z POTRAVY


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na zdravotní rizika z potravy. Potrava se může stát pro člověka přímo zdraví škodlivou tím, že přináší do organismu toxické látky. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

TOXICKÉ LÁTKY PŘIROZENĚ OBSAŽENÉ V POTRAVINÁCH


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na toxické látky přirozeně obsažené v rostlinách. Zdraví škodlivé látky mohou být přímou součástí poživatin rostlinného i živočišného původu. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ŠKODLIVÉ LÁTKY A JEDY V ROSTLINNÝCH POTRAVINÁCH


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na škodlivé látky a jedy v rostlinných potravinách. Pokračování minulého vysílání. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

TOXICKÉ LÁTKY V POTRAVĚ


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na toxické látky v potravě. Pokračování minulého vysílání. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

TOXICKÉ KONTAMINANTY V POŽIVATINÁCH


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na toxické kontaminanty poživatin. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se budeme věnovat Alimentárním nákazám, řekneme si co je to cholera, virová hepatitida typu A a probereme také tuberkulózu. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

SALMONOLÉZY A BOTULISMUS


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se budeme věnovat salmonelózám a botulismu. V tomto vysílání si řekneme, jak se jednotlivé onemocnění projevují, kde se s nimi můžeme setkat a čemu se vyvarovat, aby jsme předešli nákaze. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ÉČKA V POTRAVINÁCH


Rozhlasové vysílání středních škol Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se budeme věnovat tzv. éčkám, která se přidávají do potravin. Ne všechna jsou škodlivá. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.