Praktické činnosti v praktické škole
Ruční práce 
Štukování
Jednosložková a dvousložková lepidla
Práce v praktické provozovně