Funkce rodiny 
Podmínky vzniku rodiny
Podmínky pro uzavření manželství
Práva a povinnosti
Výběr životního partnera