Výukové listy slouží jako přehled probíraného učiva, stručně zaznamenávají obsah probírané látky. Jsou primárně určeny učitelů, školy a žáci mají možnost do nich nahlédnout. Pedagogům je vytvořena komplexní příprava na hodinu, výukové listy shrnují probíranou látku, je v nich sepsán seznam potřebných pomůcek pro hodinu. Přehled podle předmětů:

Učební obor úklid a výpomoc (podle RVP 69-54-E/01 provozní služby)

1. ročník
Praní a žehlení prádla