Tento web slouží školám Euroinstitut jako komunikační web, oficiální stránky škol zde.

Je nás pět – partnerské speciální školy, které spojuje společný název Euroinstitut. Ale hlavně nás spojuje odborná specializace: vzdělávání žáků s kombinovaným postižením (např. mentální a tělesné či smyslové a mentální postižení). Našimi žáky a učni jsou převážně klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a domovů se zvláštním režimem (DZR) a chráněných bydlení (ChB). Učíme je podle rámcových vzdělávacích programů MŠMT hlavně praktickým jednoduchým oborům, aby se po absolvování školy mohli zapojit do práce.

Transformace je termín, který je trendem v oblasti sociálních služeb. Pracovní začlenění postižených klientů z ústavní péče je jedním z pilířů deinstitucionalizace a přechodu postižených do komunitní péče. Hlavní zdroj a prostředek ekonomické nezávislosti postižených je práce. Každé pracovní zapojení, i jednoduché obory jako úklid, praní, žehlení či příprava pokrmů, vyžaduje profesní kvalifikaci podle Národní soustavy kvalifikací.

Práce je charakteristickou vlastností dospělosti a samostatnosti každého člověka. Vůbec nezáleží na tom, jestli je zdravý nebo mentálně postižený. Zdravotně postiženým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Samotná ochrana však nestačí, pokud by mentálně postižený svou práci neovládal. I pro pracovní uplatnění v jednoduchých manuálních oborech jako úklid, praní, žehlení či opravy prádla nebo dokonce pomocné práce ve stavebnictví potřebují postižení vzdělání a odborný výcvik. Méně postižení se mohou v takových oborech i vyučit. Více postiženým je ideální oporou praktická škola.

Vzděláváme žáky se speciálními potřebami a školy jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením. Učitelé Euroinstitutu jsou absolventi speciální pedagogiky, stejnou kvalifikaci mají i učitelé a mistři odborného výcviku. Všechny školy velmi úzce spolupracují s odborníky speciálně pedagogického centra, většina má zřízen vlastní institut pro doškolování pedagogických pracovníků. Školy jsou akreditovanými nebo smluvními pracovišti Ústavu sociální práce Univerzity v Hradci Králové. Vzhledem ke specifice práce, která je zaměřena na vzdělávání klientů v ústavní péči, jsou samozřejmostí mezi našimi pracovníky nejen speciální pedagogové, ale také odborníci z medicínských oborů, psychologie, sociálních věd. Smyslem naší práce je poskytnout žákům (kteří jsou mnohdy mentálně „dětmi“, ale biologicky jsou již v dospělém věku) vzdělání, na které naváže možnost jednoduchého zaměstnání.Vzdělávání v naší škole je pro všechny žáky bezplatné.  Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole.  Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku. Jde o obory:

  • provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc
  • praktická škola jednoletá
  • praktická škola dvouletá
  • pečovatelské služby
  • zednické práce
  • stavební práce
  • zpracovatel přírodních pletiv zaměřené na košíkářství a kartáčnictví

U jednotlivých škol se spektrum vyučovaných oborů liší. Konkrétní informace o učebních a praktických oborech, jejich zaměření a cílových skupinách naleznete na záložce obory vzdělávání (klikněte pro přesměrování).

Střední škola Euroinstitut, Neprobylice, IČO 01343025

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, Panenský Týnec, IČO 03855007

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji, Jáchymov, IČO 04720997

Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji, Horní Moštěnice,  IČO 04778847

Střední škola Euroinstitut v Praze, Praha 10- Strašnice, IČO 01899635